main
spec

SPECJALIZACJA - PRAWO KARNE

  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym, działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie powoda cywilnego – w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa,
  • reprezentacja obwinionego w sprawach o wykroczenia.

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

KONTAKT